Οι ημερομηνίες εγγραφής στο ΓεΣΥ είναι:

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019: όσοι έχουν συμπληρώσει το 15ον έτος της ηλικίας τους, θα εγγραφούν στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού για ενήλικες.

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019: εγγραφή δικαιούχων μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και σε κατάλογο Παιδιάτρου.

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και στους καταλόγους Προσωπικών Ιατρών και Παιδιάτρων θα γίνεται ηλεκτρονικά

Διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ

Βήμα 1: Εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ – (γίνεται με 2 τρόπους)

Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο των Δικαιούχων και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.

Ο ενδιαφερομενος πρέπει να είναι καταχωρημένος είτε στο Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού, είτε στο Αρχείο του Τμήματος Μετανάστευσης, ή/και στο Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Μη Κύπριοι οι οποίοι εργάζονται, και δεν έχουν ενημερώσει το αρχείο τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον Αριθμό Εγγραφής Αλλοδαπού ο οποίος είναι γραμμένος στο Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να το πράξουν άμεσα.

Πρώτος τρόπος: Εγγραφή μέσω διαδικτύου

Δημιουργία λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, καθώς και η ενεργοποίηση του.

Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων και ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη προχωρεί στην εγγραφή του. 

Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εγγραφούν μέσω τρίτων προσώπων

Δεύτερος τρόπος: Εγγραφή μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό

Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων εκ μέρους του ενδιαφερόμενου. Σημειώνεται ότι κατά την συγκεκριμένη επίσκεψη ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ολοκληρώσει και την εγγραφή του σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.

Βήμα 2: Εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού

Για την εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά
  • Δικαιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες
  • Δικαιούχοι άνω των 18 εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες
  • Δικαιούχοι άνω των 65 ετών εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού με ειδικότητα στη γηριατρική

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αναζητούν τους προσωπικούς ιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού στα πλαίσια του ΓεΣΥ είτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είτε στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων, είτε σε έντυπους καταλόγους τους οποίους θα διαθέτει ο Οργανισμός σε διάφορα σημεία που θα κοινοποιηθούν στους δικαιούχους.

Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

Τρόπος 1: Ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων

  • Δικαιούχοι οι οποίοι εγγράφηκαν ήδη στο Μητρώο Δικαιούχων και έχουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων (βλέπε εγγραφή μέσω διαδικτύου) μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής τους τον οποίο θα εντοπίσουν μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης. Εφόσον ο προσωπικός ιατρός αποδεχθεί το αίτημα ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο δικαιούχος θα πρέπει απαραίτητα να επισκεφθεί τον προσωπικό του ιατρό.
  • Στην πρώτη επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στο δικαιούχο και τα δύο μέρη θα υπογράψουν από κοινού το «έντυπο κοινής αποδοχής», το οποίο ο προσωπικός ιατρός θα αποστείλει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης, ο προσωπικός ιατρός θα παραδώσει στο δικαιούχο ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων.

Τρόπος 2: Μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό

  • Δικαιούχοι που εγγράφηκαν ήδη στο Μητρώο Δικαιούχων θα μπορούν να επισκεφθούν τον προσωπικό ιατρό στου οποίου τον κατάλογο επιθυμούν να εγγραφούν. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα αναζητήσει ηλεκτρονικά το δικαιούχο στο Μητρώο Δικαιούχων και αφού τον εντοπίσει θα τον εγγράψει στον κατάλογο του.
  • Ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στο δικαιούχο και θα υπογράψουν από κοινού το έντυπο «Αμοιβαίας Αποδοχής Εγγραφής σε Κατάλογο Δικαιούχων Προσωπικού Ιατρού», το οποίο φυλάγεται από τον προσωπικό ιατρό και είναι στη διάθεση του Οργανισμού για έλεγχο ή υποβάλλεται στον Οργανισμό όταν του ζητηθεί.
  • Ο προσωπικός ιατρός θα παραδώσει στο δικαιούχο, αν ο τελευταίος το επιθυμεί και έχει καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Μητρώο Δικαιούχων, ένα μοναδικό αριθμό ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων.

Ο κατάλογος με τους προσωπικούς γιατρούς καθώς και τα στοιχεία τους, θα ανακοινωθεί αύριο στην σελίδα του Οργανισμού.

Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017, προβλέπει ότι το ΓεΣΥ θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις

Η πρώτη φάση προνοεί την εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς, φαρμακοποιούς και εργαστήρια την 1η Ιουνίου 2019. 

Η δεύτερη και τελική φάση περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, δηλαδή την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, τη φροντίδα υγείας από άλλους επαγγελματίες υγείας (κλινικούς διαιτολόγους, εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές και κλινικούς ψυχολόγους), νοσηλευτές και μαίες, τα Τμήματα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών, τις υπηρεσίες ασθενοφόρων, τους οδοντιάτρους, την ανακουφιστική φροντίδα υγείας και την ιατρική αποκατάσταση από την 1η Ιουνίου 2020. 

Οι εισφορές για την πρώτη φάση θα αρχίσουν να συλλέγονται από την 1η Μαρτίου του 2019 και για την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ από την 1η Μαρτίου του 2020.

Πληροφορίες από www.gesy.org.cy

Share.

Leave A Reply