Φάρμακα κατά τον θηλασμό

0

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες βασικές κατηγορίες φαρμάκων σε σχέση με την διαχείριση του θηλασμού.

Παυσίπονα/αντιπυρετικά/αντιφλεγμονώδη
Συμβατά με τον θηλασμό είναι όσα περιέχουν: παρακεταμόλη  μεφαιναμικό οξύ ιβουπροφένη δικλοφενάκη πιροξικάμη ακεταμινοφαίνη
Μη συμβατά με τον θηλασμό είναι όσα περιέχουν:  ναπροξένη , νιμεσουλίδη, ασπιρίνη και σκευάσματα cold & flu.

Αντισυλληπτικά
Συμβατά με τον θηλασμό είναι όσα περιέχουν: προγεστερόνη
Μη συμβατά με τον θηλασμό είναι όσα περιέχουν:  οιστρογόνα

Αντιβιοτικά
Συμβατά με τον θηλασμό είναι όσα περιέχουν:  Πενικιλλίνες (αμοξικιλλίνη, αμπικιλλίνη), Κεφαλοσπορίνες(κεφακλόρη, κεφουροξίμη), Ερυθρομυκίνη, Αζιθρομυκίνη, Κλαριθρομυκίνη, Κινολόνες, Μετρονιδαζόλη

Προστασία του στομάχου
Συμβατά με τον θηλασμό είναι όσα περιέχουν:  ρανιτιδίνη, ομεπραζόλη, παντοπραζόλη και εσομεπραζόλη

Αντιϊσταμινικά
Συμβατά με τον θηλασμό είναι όσα περιέχουν:  λορατιδίνη, σετιριζίνη, λεβοσετιριζίνη (χαμηλού κινδύνου)

Φάρμακα θυρεοειδούς
Τα φάρμακα που χορηγούνται για αντιμετώπιση του υποθυρεοειδισμού είναι συμβατά

Αντικαταθλιπτικά
Συμβατά με τον θηλασμό είναι όσα περιέχουν: σιταλοπράμη, βενλαφλαξίνη, εσιταλοπράμη, παροξετίνη, σετραλίνη

Φυτικά σκευάσματα
Πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή επίσης στην κατανάλωση φυτικών σκευασμάτων αφού έχει γίνει ελάχιστη έρευνα και υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα.

Μη συμβατά με τον θηλασμό είναι όσα περιέχουν: Αμιωδαρόνη, Αντινεοπλασματικοί, παράγοντες, Χλωραμφαινικόλη, Εργοταμίνη, Άλατα χρυσού, Φαινινδιόνη, Ραδιοφαρμακευτικά, Ρετινοειδή, Τετρακυκλίνες (χρόνια χρήση), Ψευδοεφεδρίνη

 

Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την συμβατότητα του φάρμακου σας στο http://www.e-lactancia.org/

Πηγή: http://www.mitrikosthilasmos.com/2016/02/THILASMOS-kai-farmaka-syntomos-odigos.html

 

Leave A Reply