Πόσες οικογένεις με παιδιά υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

0

Το 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είχε 220 εκατομμύρια νοικοκυριά, σχεδόν το ένα τρίτο των οποίων (65,6 εκατομμύρια) είχε εξαρτώμενα παιδιά.

Ένα εξαρτώμενο παιδί είναι το παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών ή οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας 15 – 24 ετών, το οποίο εξαρτάται κοινωνικά και οικονομικά από άλλο μέλος του νοικοκυριού (γονέα ή ενήλικα).
Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών με παιδιά καταγράφηκε στην Ιρλανδία (41%), έναντι της Κύπρου και της Πολωνίας (38%), της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας (36%).

Αντίθετα, μόνο το ένα πέμπτο των νοικοκυριών είχε παιδιά στη Γερμανία και τη Φινλανδία (22%), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (25%), την Αυστρία (26%) και την Ελλάδα (27%).
Η πλειοψηφία των οικογενειών αποτελούνταν από νοικοκυριά που είχαν μόνο ένα παιδί. Οι μοναδικές εξαιρέσεις ήταν η Σουηδία, η Ιρλανδία και η Δανία, όπου το ποσοστό των νοικοκυριών με δύο παιδιά ήταν υψηλότερο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών με τρία ή περισσότερα παιδιά καταγράφηκε στην Ιρλανδία (27%), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (20%), το Βέλγιο (19%), τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο (από 17%). Αντίθετα, λιγότερα από το 10% των νοικοκυριών με παιδιά είχαν τουλάχιστον τρία παιδιά στη Βουλγαρία (5%), την Πορτογαλία (6%), την Ισπανία και την Ιταλία (από 8%), την Τσεχία και τη Λιθουανία.

Σε επίπεδο ΕΕ, σχεδόν το ήμισυ όλων των νοικοκυριών με παιδιά (47% ή 31 εκατομμύρια νοικοκυριά) είχε μόνο ένα παιδί, ενώ το 40% (26 εκατομμύρια) είχε δύο παιδιά και 13% (8,5 εκατομμύρια) τρία παιδιά ή περισσότερα.

Όσον αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στη Δανία, και το χαμηλότερο στην Κροατία (5% όλων των νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά). Ακολούθως στη Ρουμανία (7%), την Ελλάδα και τη Σλοβακία (και τα δύο 8%).

Αντιστρόφως, με περίπου 1 στις τρεις οικογένειες που είναι μονογονεϊκή, η Δανία (30%) κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μονογονεϊκών νοικοκυριών με παιδιά, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (28%), τη Σουηδία (25%), το Ηνωμένο Βασίλειο το 21%), Τη Γαλλία και τη Λετονία (και οι δύο με ποσοστό 20%).
Σε επίπεδο ΕΕ, το 15% των οικογενειών αποτελούνταν από μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά.

Πηγή: eurostat

Leave A Reply