Έλεγχος ακοής νεογνών

0

Τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του, το παιδί σας υποβάλλεται σε διάφορες εξετάσεις ρουτίνας. Μια από αυτές και ο έλεγχος ακοής. Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής προσφέρει μεταξύ άλλων την εξέταση αυτή.

Γιατί χρειάζεται να κάνει την εξέταση ακοής το παιδί;

Μερικά βρέφη, περίπου 1 στα 500 γεννιούνται με βαρηκοΐα και είναι δύσκολο να εντοπιστεί χωρίς συγκεκριμένες εξετάσεις. Είναι σημαντικό να διαγνωστεί έγκαιρα, ώστε τα παιδιά αυτά να βοηθηθούν στην ανάπτυξη τους.

Τι είδους προβλήματα προκαλούνται;

Τα παιδιά με βαρηκοΐα έχουν μεγάλη πιθανότητα να έχουν περιορισμένη ικανότητα επικοινωνίας και μάθησης με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ακαδημαϊκή τους επίδοση, η ψυχική τους υγεία και η κοινωνική τους θέση.

Ακόμα και αν δεν υπάρχει περιστατικό βαρηκοΐα στην οικογένεια, η εξέταση αυτή πρέπει να γίνει.

Πότε μπορεί να γίνει η εξέταση;

Η ανιχνευτική εξέταση είναι καλύτερα να γινεται μεταξύ της 10ης και 21ης μέρας μετά τη γέννηση.

Που μπορεί να γίνει η εξέταση;

Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Παγκύπιος Αριθμός Τηλέφωνου 77772422

Email: info@cpp.org.cy

Υπάρχει κίνδυνος η εξέταση να προκαλέσει βλάβη στο βρέφος;

Όχι, κανένας κίνδυνος. Είναι μια γρήγορη διαδικασία που συνήθως γίνεται ενόσω το μωρό κοιμάται.

Προετοιμασία πριν την εξέταση:
Είναι καλύτερα το βρέφος να είναι καθαρό, να έχει φάει πριν την εξέταση για να είναι ήσυχο και να έχετε μαζί σας γάλα και πιπίλα.

Πώς γίνεται η εξέταση

Όταν το βρέφος είναι κοιµισµένο, ο ανιχνευτής τοποθετεί µια µικρή ελαστική θηλή στο έξω µέρος του αφτιού του παιδιού. Η θηλή περιέχει µεγάφωνο που στέλνει χαµηλής έντασης ήχους στο αφτί του παιδιού.

Το αφτί ανταποκρίνεται προκαλώντας το ίδιο ένα µικρό ήχο, γνωστό ως ωτακουστική εκποµπή.

Αυτή η εκποµπή µετριέται µε µια ηλεκτρονική συσκευή η οποία αξιολογεί κατά πόσον το βρέφος πέρασε µε επιτυχία ή χρειάζεται να επαναλάβει τη δοκιµασία. Αυτή είναι η εξέταση των Αυτόµατων Ωτακουστικών Εκποµπών (ΑΩΕ)

Μπορώ να µείνω µε το βρέφος µου κατά τη διάρκεια της εξέτασης;

Ναι.

Πόση ώρα διαρκεί η εξέταση;

Λίγα λεπτά µόνο.

Τι αποτέλεσµα βγαίνει µε την εξέταση αυτή;

Εάν η ηλεκτρονική συσκευή δείξει απόκριση από τα αφτιά του βρέφους αυτό σηµαίνει ότι το βρέφος πέρασε µε επιτυχία την εξέταση.

Tότε είναι πολύ πιθανόν ότι η ακοή του είναι φυσιολογική. Παρόλα αυτά, εάν στο µέλλον έχετε αµφιβολίες για την ακοή του παιδιού, µην παραλείψετε να το αναφέρετε στο γιατρό σας.

Εάν η ηλεκτρονική συσκευή ∆ΕΝ δείξει απόκριση σ΄ένα ή και στα δύο αφτιά τότε το παιδί σας θα χρειαστεί περισσότερες εξετάσεις.

Η πρώτη εξέταση ακοής (AΩE) θα επαναληφθεί ακόµη µία φορά και ίσως µετά να χρειαστεί και ένας άλλος τύπος εξέτασης: η εξέταση των Αυτόµατων Προκλητών Ακουστικών ∆υναµικών του Εγκεφαλικού Στελέχους (ΑΠΑ∆ΕΣ).

Πότε θα πάρω τα αποτελέσµατα;

Θα σας ανακοινωθούν αµέσως µόλις γίνει η εξέταση και θα σας δώσουµε γραπτή απάντηση. Καλό είναι να έχετε µαζί σας το βιβλιάριο υγείας του παιδιού για να σφραγιστεί.

Επίσης θα σας δοθούν εξηγήσεις για το αποτέλεσµα και πληροφορίες για τη φυσιολογική ανάπτυξη της οµιλίας.

Γιατί το βρέφος µου µπορεί να χρειαστεί δεύτερη εξέταση ακοής AΩE;

Μερικά βρέφη µε φυσιολογική ακοή χρειάζεται να υποβληθούν και σε δεύτερη εξέταση ακοής.

Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί δυσκολία στην πρώτη εξέταση, διότι:


  •  το βρέφος είναι ανήσυχο
  •  το βρέφος προσωρινά παρουσιάζει υγρό ή απόφραξη του αφτιού
  • µπορεί το περιβάλλον να είναι πολύ θορυβώδες

Πότε µπορούν να γίνουν οι επόµενες εξετάσεις αν χρειαστεί;

Συνήθως σύντοµα µετά την πρώτη εξέταση, περίπου µια εβδοµάδα αργότερα.

Πού θα γίνουν οι επόµενες εξετάσεις;

Στο ίδιο µέρος µε την πρώτη.

Τι γίνεται αν αποτύχει η ανιχνευτική διαδικασία;

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής προχωρεί σε πλήρη ακουλογικό έλεγχο για αξιολόγηση της ακοής

Κόστος: Εισφορές µπορούν να γίνονται µέσω Τράπεζας Κύπρου στον αριθµό λογαριασµού 0343-11-037058 ή ηλεκτρονικά στην JCC PAYMENTS SYSTEMS. https://www.jccsmart.com/eBills/Invoice/Index/467

Leave A Reply