Παιδί και αυτοεκτίμηση

0


Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση ενός παιδιού που φοιτά στην ‘Α τάξη και γιατί είναι σημαντικό;

Ο όρος αυτοεκτίμηση αναφέρεται στη γενική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και την αίσθηση που έχουμε για την προσωπική μας αξία.

Οικοδομείται από τις πρώτες κιόλας μέρες της γέννησης ανάλογα με τις εμπειρίες μας και έχει τη δύναμη να διαμορφώσει ολόκληρη τη ζωή μας, την προσωπικότητά μας, τα ενδιαφέροντα μας, τις επιλογές μας κ.ο.κ.

 Ένα παιδί με υψηλή αυτοεκτίμηση νιώθει σίγουρο για τον εαυτό του, τις πράξεις του και τις αποφάσεις του. Αντίθετα, ένα παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση ενδεχομένως να παρουσιάζει χαμηλή επίδοση στο σχολείο, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές του ικανότητες.

Πιθανόν να αισθάνεται κατώτερο από τους άλλους και να εκφράζεται με αρνητικούς χαρακτηρισμούς για τον εαυτό του και κοινωνικά ίσως αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κάνει φίλους.

Για το λόγο αυτό, είναι εξαιρετικής σημασίας η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης στα παιδιά.      

Οι γονείς, σαν τα πιο σημαντικά άτομα στη ζωή ενός παιδιού, μπορούν να βοηθήσουν με το:  

 • Να αποφεύγουν τα αρνητικά σχόλια για το παιδί γενικότερα, αλλά και για τις επιδόσεις του στο σχολείο αργότερα
 • Να το επικροτούν κάθε φορά που επιτυχαίνει κάποιους έστω και μικρούς στόχους  
 • Να το ενθαρρύνουν να συνεχίσει την προσπάθεια, όταν δεν πετύχει κάτι
 • Να το βοηθούν να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις σε ένα πρόβλημα
 • Να αποφεύγουν τη σύγκριση του παιδιού με τα αδέλφια ή τους συμμαθητές του
 • Να το ενθαρρύνουν να δοκιμάζει καινούρια πράγματα, να παίρνει πρωτοβουλίες και να κάνει αλλαγές
 • Να του λένε συχνά “Σ’ αγαπώ”

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν ένα πρωτάκι να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του με το:

 • Να προσπαθούν να έχουν προσωποποιημένη επαφή και ενασχόληση με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά
 • Να προσαρμόζουν τους στόχους και τις προσδοκίες τους στις ικανότητες του κάθε παιδιού
 • Να εφαρμόζουν εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθόδους, εκεί και όπου χρειάζεται
 • Να ενισχύουν και να επιβραβεύουν την προσπάθεια του μαθητή, ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος
 • Να βοηθούν το κάθε παιδί να ανακαλύψει τις ικανότητες και τα ταλέντα του

Ράνια Χατζηκώστα
Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος
99755300

Leave A Reply