Βοήθημα τοκετού

0

Δικαιούχοι

Το βοήθημα τοκετού καταβάλλεται στη μητέρα, είτε είναι η ίδια ασφαλισμένη είτε ο σύζυγός της, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης (μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι, προαιρετικά ασφαλισμένοι).

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του βοηθήματος τοκετού είναι:

• να έγινε ο τοκετός. Το βοήθημα τοκετού πληρώνεται για τη γέννηση ζωντανού παιδιού, ή παιδιού που γεννιέται νεκρό ύστερα από κύηση 28 τουλάχιστον εβδομάδων, και

• κατά την ημερομηνία του τοκετού η ίδια ή ο σύζυγος της:

α. να έχει πραγματική βασική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του/της, και

β. να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Το ποσό του βοηθήματος

Το ποσό του βοηθήματος τοκετού καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού και ισούται με 6% του ετήσιου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Το βοήθημα τοκετού αναθεωρείται κάθε Ιανουάριο

Διαβήματα αιτήτριας

Για να πληρωθεί το βοήθημα τοκετού, η μητέρα πρέπει να υποβάλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, και στην περίπτωση που η αιτήτρια υποβάλει την αίτηση με βάση την ασφάλιση του συζύγου της, να συνοδεύεται και από το πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου, και να παραδίδεται σε οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Εδω μπορείς να ενημερωθείς για την άδεια πατρότητας

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση για βοήθημα τοκετού πρέπει να υποβληθεί εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα του τοκετού. Αν η αίτηση υποβληθεί μετά από τους δώδεκα μήνες, τότε το βοήθημα τοκετού δεν καταβάλλεται.

Τρόπος πληρωμής

Το βοήθημα τοκετού καταβάλλεται μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό της δικαιούχου.

Προσφυγές

Σε περίπτωση που η αίτηση για βοήθημα τοκετού απορρίπτεται, η αιτήτρια δικαιούται να προσβάλει την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με προσφυγή της στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντός 15 ημερών από την ημέρα που της κοινοποιήθηκε η απόφαση.

Αν η αιτήτρια δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση του Υπουργού, μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο εντός 75 ημερών από την ημέρα που της κοινοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργού.

Η αιτήτρια μπορεί, επίσης, να προσφύγει απευθείας στο Ανώτατο Δικαστήριο εντός 75 ημερών από την ημέρα που της κοινοποιήθηκε η απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς να προσφύγει στον Υπουργό.

Βρες την αίτηση εδω: http://bit.ly/2Oxkpza

Leave A Reply