Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας

0

Μαθηματικά:

➤➤ Μαθηματικά 1

➤➤ Προμαθηματικές έννοιες μεγαλύτερο-μικρότερο

Χρώματα:

➤➤ Τα Βασικά χρώματα


Αλφάβητο:

➤➤  Φωνούλες και λέξεις 

Υλικό για το Πάσχα:

➤➤ Πάσχα – Ασκήσεις και Ζωγραφιές

Βρε εδώ συνταγή για σπιτικό ζυμαράκι!


Leave A Reply